Informacje bieżące z Oddziału

Zestawienia gołębi na Wystawę Okręgową 

Zamieszczono zestawienia gołębi w kategoriach Olimpijskich oraz Okręgowych do Wystawy Okręgowej 2017 DOROSŁE MŁODE kat. A kat. B kat. C kat. M Zainteresowani Hodowcy zgłaszają numer gołębia i kategorię w celu wykonania deklaracji. Termin do 10.11.2017 r.

Komunikaty Zarządu Oddziału

KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU - wyniki do Okręgu młode

Składanie wyników i weryfikacja materiałów do Okręgu wyznaczono na dzień 23.09.2017 r. (sobota) godz. 16.00 - punkt wkładań w Oleśnicy. Zainteresowani Hodowcy zgłaszają do Rachmistrza jakie przygotować wyniki. Młode TYPOWANE mogą składać tylko Hodowcy, którzy koszowali gołębie typowane jako 15 pierwszych. Obecność Hodowców składających wyniki obowiązkowa. Przewodniczący wszystkich punktów wkładań mają obowiązek dostarczyć komplet protokołów z punktu wkładań ze wszystkich lotów - zweryfikowane, opieczętowane i podpisane. Na weryfikacji obecność Członków Zarządu Oddziału obowiązkowa.
Zestawienia Młode TYP  Młode A oraz lotniki z 5 konk.

Komunikaty Zarządu Oddziału

Ustalenia dot. lotów gołębi dorosłych

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału poszerzonego o Prezesów Sekcji odbytym w dn. 12.05.2017 r. ustalono, że w dniu 29.07.2017 r. zostanie powtórzony lot MICHENDORF. Planowany lot FURSTENWALDE zostaje anulowany. Do Mistrzostwa Oddziału Oleśnica zostanie zaliczone 13 lotów.

Polecane strony, reklama

Kliknij w banner, aby zobaczyć więcej